วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

การเตรียมตัวสอบ TOEIC1. การสมัครสอบ สมัครสอบ TOEIC โดยโทรศัพท์ไปจองที่นั่งสอบจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) สามารถลงทะเบียน 2 ศูนย์สอบ ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5
 
2.การจัดสอบ จะจัดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ แต่ละวันจะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
 • รอบเช้าเวลา 9.00 น. 
 • รอบบ่ายเวลา 13.00 น.

3. ราคาค่าสมัครสอบ: Redesigned TOEIC® Listening & Reading Test 1,500 บาท
 
4. หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ
 • บัตรประชาชน
 • Passport 
 • ใบขับขี่อิเล็กโทรนิกส์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น ตัวจริงและยังไม่หมดอายุมาแสดง และ รายงานตัวก่อนสอบ 1 ชั่วโมง
 
5. การเลื่อนวันสอบ หรือ ยกเลิกการจองสอบ
 • สามารถทำได้โดยแจ้งไปยังศูนย์สมัครสอบโดยตรง อย่างน้อยก่อนวันสอบจริง 1 วัน
 • ถ้าไม่โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ การสอบ TOEIC ครั้งต่อไปต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

6. ผลการสอบ TOEIC จะขอโดยตรงได้ที่ศูนย์สอบ The Center for Professional Assessment (Thailand)
 • กรุงเทพผลการสอบ TOEIC จะออก 1 วันหลังการทดสอบ
 • เชียงใหม่ผลการสอบ TOEIC จะออก 3 วันหลังการทดสอบ
สามารถรับด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ระหว่าง 10:00 - 16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หรือถ้าต้องการให้ศูนย์สอบ
ส่งผลการสอบทางไปรษณีย์ จะต้องเสียเงินค่า EMS ให้กับศูนย์เพิ่มเอง 50 บาท
 
7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • ปากกา
 • บัตรประชาชนตัวจริง

8. ระยะเวลาในการสอบ
 • รอบเช้า 9.00-11.30 
 • รอบบ่าย 13.00-15.30

9. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โทอิกกำหนดให้นั่งเท่านั้น
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงมรัพย์สินใด ๆ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และตรวจสอบข้มมูลเพิ่มเติมได้จาก http://cpathailand.co.th/
คลาสเรียนเตรียมตัวสอบโทอิก คำแนะนำ และ เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชียวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม: 053-895699, 081-8212686, 086-6703777 
เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุดค่ะ
Line: acecnx